240

Paller i timen

0,5 m/s

Banehastighed

1x1 mm

Sensoropløsning

Flersproget

Brugervenlig betjening

Samarbejde med Ferrum A/S

I samarbejde med Ferrum A/S har vi udviklet en pallescanner, der kan sikre kvaliteten af paller inden de ender i produktionen. Scannersystemet kan dermed minimere produktionsstop og sørge for kontinuerlig drift.

PALLESCAN.240 er udviklet som et selvstændigt system, der kan integreres i de fleste produktionsanlæg på markedet.

Specifikationer

 • Kapacitet: 240 paller/time
 • Mulighed for tilvalg af flere sprog
 • Scannerstation med 2D & 3D Cognex scannere inkl. software til analysering af data
 • Vejestation hvor paller vejes for at afsløre fugtighed i træet
 • Børstestation til afbørstning af støv og lignende fra pallerne
 • Rullebane gennem systemet med heavy duty ruller
 • Opretterstation for opretning af paller inden scanning
 • Sømpresse hvor udstikkende søm med eller uden hoved presses ned
 • Pallemagasin til afsætning af op til 15 paller
 • Udsugningsenhed indgår inkl. forberedelse til ekstern udsugning
 • Affaldsbånd

PALLESCAN.240 nedsætter risikoen for driftstop

Paller med løse eller manglende brædder eller klodser frasorteres effektivt, så de ikke ender i produktionen, hvor de kan resultere
i driftsstop.

For at sikre en høj kvalitet giver PALLESCAN.240 mulighed for at analy- sere hvert enkelt bræt på pallen, således at uacceptable svagheder bliver registreret, inden fejlen kommer videre til produktion og pakning.

Systemet kan desuden registrere søm og andre genstande, der stikker ud fra pallen, således at risikoen for at beskadige følsomt gods elimineres.

Fugtige paller og paller med uønskede farvenuancer kan ligeledes frasorteres, så disse ikke ender i produktionen.

For at sikre gennemsigtighed og forbedring af produktionen kan der udarbejdes statistikker over pallernes kvalitet, fejl og mangler. Det giver overblik over hvilke områder på pallerne, der oftest er behæftet med fejl og mangler.