Mobil- og telefonpolitik

Mobiltelefoner

Du får stillet en telefon til rådighed. Den må kun anvendes erhvervsmæssigt, medmindre andet er aftalt.

Køb af mobiltelefoner aftales med nærmeste overordnede, og købet skal være uden binding.

Har du fri telefon og/eller mobil, vil du blive beskattet efter gældende regler.

Telefonpolitik hos AB

Telefonsvarer

Abonnement

TDC - Personal Assistant

Diverse